3_step_it_logo_OppiminenNYT

Yrityksestä

3 Step IT Oy on vuonna 1997 perustettu suomalainen tietotekniikan ja irtaimen hankinnan, käytön ja uusimisen hallinnointiin erikoistunut palveluyritys. Julkisella puolella opetuspuolen ratkaisut ovat olleet vuodesta 2015 alkaen vahva kehitysalueemme.
Palvelumme on laajentunut myös IT-palveluihin joita tuotamme vuokrausratkaisujen päälle. Esimerkiksi olemme Microsoft Oy:n kumppani tarjoamassa pilvihallintapalveluita.
Kiertotalous on liiketoimintamme kantava arvo

Asiakkaan tarve

Kunnan ja kaupungin sivistystoimen laitemäärä on kasvanut ja kasvaa tulevaisuudessa. Tietohallinnon tavoitteena on pienentää laitekohtaisia kokonaiskustannuksia. Laitteen hankintahinta on noin 20 % IT:n kokonaiskustannuksista. Tietohallinto haluaa vaikuttaa myös 80 %:n osuuteen.

Sivistystoimen johtajien ja rehtoreiden tavoitteena on laitemäärän järkevä lisääminen sekä laitteiden toimivuus. Opettajien tavoitteena on laitteiden helppo käytettävyys sekä laitteiden käyttö pedagogisesti oikealla tavalla. Johto haluaa mitata oppimista ja saada tietoa lisää opetuksen päätöksentekoon.

Ratkaisu

IT-laitteiden rahoitus ja elinkaaren palvelut tarjoavat ylläoleviin tarpeisiin ratkaisut. Ratkaisumallimme on modulaarinen. Ratkaisuissa hyödynnämme myös kumppaneiden opetuksen ratkaisuja.
Tietohallinnolle tarjoamme:
• IT-laitteiden elinkaaren hallinta ja rahoitus
• Prosessien ja kustannusten analysointi
• TVT-strategian toteutuksen askelmerkkien luonti
Sivistystoimelle ja rehtoreille tarjoamme:
• Pedagogisesti oikein valittu uusi laite
• Laitteiden toimivuus
• Uusiokoneet
Opettajille tarjoamme:
• Pedagoginen käyttäjätuki
• Oppilasagentit
• Koulutukset

Johdolle tarjoamme:
• Strategian suunnittelu ja sparraus
• Osaamisen mittaaminen
• Rullaavat kehitys- ja koulutussuunnitelmat

Hyöty

Elinkaaren hallintamallimme auttaa hallitsemaan ja alentamaan IT:n suoria sekä piilokuluja. 3 Step IT:llä on intressi optimoida elinkaari hankinnasta luopumiseen asti, sillä haluamme asiakkaidemme prosessien toimivan sujuvasti. Haluamme löytää ja korjata juurisyyt, sillä haluamme työaseman toimivan hyvin. Ennustettava ja suunnitelmallinen elinkaariprosessi säästää aikaa ja sitä kautta laskee kokonaiskustannuksia. Laitteiden vuokraus tuo myös ennakoitavuutta.

KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut IT-laitteiden ja oppimiskalusteiden leasingrahoituksen palveluineen. Asiakkaat saavat yhteishankintoihin valmiit sopimukset käytettäväkseen.
http://kuntahankinnat.fi/fi/ict/ict-laitteiden-leasingrahoitus-ja-elinkaarenhallinta-2014-2018
http://kuntahankinnat.fi/fi/tavarat-ja-palvelut/irtaimen-kayttoomaisuuden-leasingrahoitus-ja-siihen-liittyvat-palvelutqewr-2016-2020

Lue Valkeakosken kaupungin tietohallinnon näkemyksiä ja kokemuksia.