Yrityksestä

Lenovo on 45 miljardin US dollarin liikevaihdolla mitattuna ja Fortune 500 –listattuna yrityksenä johtava tietotekniikkatoimittaja älykkäissä kuluttaja- ja suuryritysten päätelaite sekä teknologiaratkaisuissa. Lenovon tarjonta kattaa laadukkaat ja turvalliset tuotteet sekä palvelut kuten Think ja Yoga PC:t, työasemat, palvelimet, tallennusratkaisut, älypuhelimet, tabletit ja palvelut.

Asiakkaan tarve

Oppiminen ja opetus on murroksessa ja muutos tapahtuu kovaa vauhtia tässä hetkessä koskettaen kuntia, kouluja, opettajia, oppilaita ja heidän vanhempiaan kattaen lähes kaiken opetuksen arkeen liittyvän. Muutos on kuitenkin useimmiten lähtölaukaus jollekin uudelle positiiviselle ja tässäkin tapauksessa se vie suomalaista yhteiskuntaa ja koulumaailmaa eteenpäin.
Oppiminen on jatkuvaa ja muutokseen liittyy tarve ymmärtää joka puhuttelee pedagogista lähestymistä, hallittavuutta ja helppoutta, mitattavuutta sekä kustannuksia. Lisäksi muutokseen liittyy vahvasti nyt ja tulevaisuudessa tarve erilaisille teknologioille sisältäen laitteet ja palvelut joka mahdollistavat digitalisaation hyödyntämisen oppimisessa.

Ratkaisu

Teknologia on keskeinen osa mahdollistavana voimana tälle kehitysloikalle ja se voimaannuttaa kaikki osapuolet oppilaista, opettajiin aina vanhempiin asti. Lenovon yksi kärkihankkeista ja ylpeyden aihe on olla keskeinen toimija suomalaisessa opetusmaailmassa ja digiloikan ottamisessa.
Toimintamme ja tuotekehityksemme keskiössä on käyttäjän tarpeiden ja odotusten ylittäminen. Päätelaitteiden, esimerkiksi tabletin osalta haluamme mahdollistaa teknologian avulla käyttökokemuksen jota ei ole aiemmin saavutettu ja olla eturintamassa auraamassa tietä uusille innovatiivisille ratkaisuille jotka antava tulevaisuuden tekijöille avaimet toteuttaa itseään entistä monipuolisemmin.
Mielestämme on hienoa antaa teknologian inspiroida opetusta ja antaa mielikuvituksen asettaa rajat toteutukselle.

Hyöty

Älykäs teknologia on mahdollistaja muutoksessa kohti tulevaisuuden oppimisympäristöä. Lenovon roolina ona tarjota kouluille monipuolinen valikoima teknologisia ratkaisuja sisältäen mm. kannettavia tietokoneita, työasemia, näyttöjä, tabletteja, älypuhelimia, puettavaa teknologiaa, palvelimia, Lenovo LAN School luokanhallintaratkaisun, sekä lukuisten suomalaisten Lenovo EDU Ecosystem kumppaneiden digitaalisen oppimisen mahdollistamia sovelluksia ja palveluita. Lenovon kattavan kumppaniverkoston myötä pystymme saattamaan yhteen koko ekosysteemin joka tukee koulumaailman muutosta. Aktiivinen toimintamme koulumaailman parissa ja päättäjien keskuudessa antaa meille vahvan ymmärryksen tarpeista ja parhaista ratkaisuista jotka haluamme tuoda koko suomalaisen opetuskentän saataville.

Lenovo Yoga Book oppimisen välineenä

Digitaaliset oppimisvälineet mullistavat tavan luoda sisältöä passiivisen kuluttamisen sijaan.