microsoft-hero

Microsoft

Microsoftilla elämäntehtävämme on luoda tietotekniikan keinoin uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme – ihmisille ja yrityksille – niin työhön, vapaa-aikaan, yrittäjyyteen kuin oppimiseen. Annamme uusiin tavoitteisiin aina uudet välineet. Teemme joka päivä mahdolliseksi sen, että ihmiset voivat toimia yhdessä ennennäkemättömin tavoin. Suomessa me microsoftilaiset toimimme yhdessä lähes 2000 kumppaniyrityksen kanssa. Samalla luomme kasvun edellytyksiä suomalaiselle elinkeinoelämälle.
Tavoitteena kehittää opetushenkilökunnan ja oppilaiden luovuutta, uuden keksimistä, yhteistyötä ja tiedon jakamista, missä ja milloin tahansa.

Asiakkaan tarve

Oppijoiden tulisi valmistuttuaan osata hakea, rakentaa, tuottaa ja arvioida tietoa monipuolisesti. Office 365-palvelussa tiedostot voidaan tallentaa nopeasti pilvipalveluun, jolloin on mahdollista palata tietoon mistä ja milloin tahansa, ja esimerkiksi osallistaa myös vanhemmat oppimisprosessiin. Teknologia mahdollistaa oppimisympäristön laajentumisen koulun ulkopuolelle; oppimisen on oltava mahdollista myös mobiilina. Pilvitallennusmahdollisuus tukee myös Liikkuva koulu -ajatusta, jolloin oppiminen voidaan viedä ulos koulurakennuksesta lähes minne tahansa.
Digitalisaation erilaisten alailmiöiden kuten koneälyn ja robotisaation arvioidaan tekevän tulevaisuudessa jopa 30 prosenttia nykyisistä työnimikkeistä vanhentuneiksi. Oppimisen digitalisaatio tarjoaa uudenlaisia eväitä tietointensiivisen yhteiskunnan tuleville tekijöille. Office-ohjelmien osaaminen on osa kansalais- ja työelämätaitoja, joita työnantajat tutkitusti arvostavat. Nykypäivänä ei riitä, että osaa selailla tietoa ja käyttää sovelluksia, vaan tietoa tulisi osata rakentaa ja tallentaa itsenäisesti sekä soveltaa tietoja käytäntöön. Osaamiselle on kriittisin tarve, kun opiskelija siirtyy työelämään.
Koulukentässä myös johtaminen on murroksessa digitalisaation myötä. Uusilla analytiikkaan perustuvilla ratkaisuilla reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen voi auttaa resurssien ohjaamisessa oikeaan suuntaan. Uudet järjestelmät ja ratkaisut voivat havaita nopeasti, mihin tarvitaan lisää resursseja ja näin auttaa päätöksenteossa. Analytiikan ymmärtäminen toimii johtamisen välineenä, jolla voidaan arvioida oppilaiden taitojen kehittymistä jatkuvasti. Analytiikan ratkaisut tuovat yksilöllistä tietoa taidoista johtamisen tueksi. Useat kumppanimme tarjoavat O365-ympäristöön integroituvia analytiikkaratkaisuja.

Microsoftin ratkaisu

Opettajien työssä onnistuminen ja oppilaiden oppiminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Microsoftin ratkaisut auttavat oppilaita luomaan uutta ja jakamaan tietoa uusilla tavoilla. Lukutaidon ja ongelmanratkaisutaitojen avulla oppilaat kehittyvät kriittisiksi ja itseohjautuviksi oppijoiksi. Esim. OneNote auttaa tallentamaan kaikki muistiinpanot yhteisöllisesti yhteen paikkaan interaktiiviseen muotoon. Näin säästyy aikaa ja paperia, ja tieto on kaikkien saatavilla, milloin ja missä tahansa.
Kaikki tuotteet on suunniteltu kuunnellen oppilaita, opettamisen ammattilaisia, kumppaneita ja parhaita asiantuntijoita keräämällä jatkuvasti palautetta tuotteista. Ohjelmat päivittyvät jatkuvasti, eikä enää tarvita raskaita päivitysprosesseja. Microsoft on kehittänyt moniin oppimistyyleihin sopivia ratkaisuja, kuten helppokäyttötoimintoja, luetun ymmärtämistä tukevia työkaluja ja kynätyöskentelyn matemaattisten aineiden tueksi.
Opetusteknologian tarkoituksena on sulautua sujuvasti luokkahuoneeseen niin, että se tukee oppimista. Yksinkertaiset, helppokäyttöiset ja turvalliset ratkaisut sekä yksi kirjautuminen kaikkiin palveluihin mistä ja milloin tahansa auttavat keskittymistä siihen tärkeimpään – oppimiseen.
Pilvipalvelut ja IT-ratkaisut
Kumppaniemme tarjoamien oppimisanalytiikan ratkaisujen avulla voidaan havaita hiljaisia signaaleja oppimisen kehittymisestä algoritmejä käyttäen. Tieto hyödyttää niin oppijoita, kaupunkia kuin vanhempiakin. Analytiikka auttaa myös päätöksenteossa; automatisaation kautta kunnan taloushallinto saa reaaliaikaista ja ennustettavaa dataa siitä, millaisia toimenpiteitä kannattaisi seuraavaksi tehdä.
Tietohallinnolle tarjoamme tukea ja tiekartan siihen, miten kuntien IT-ratkaisut ja pilvihallinta kannattaisi järjestää. Tarjoamme eri skenaarioiden kautta tietoa siitä, millaisilla ratkaisuillasaadaan parhaat kustannussäästöt kuhunkin tarpeeseen.
Yllä olevassa kuvassa näkyvät pilvipohjaisen ratkaisun mukanaan tuomat hyödyt ja mahdollisuudet.

Asiakkaan saama hyöty

Teknologia ei voi korvata hyvää opetusta, mutta se voi tehdä hyvistä opettajista entistäkin parempia. Me tuemme ja autamme Suomen opetusammattilaisia, oppilaita ja kouluja heidän matkallaan löytämään parhaat ratkaisut kaikkiin tilanteisiin. Järjestämme läheisessä yhteistyössä koulujen kanssa erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, aina uuden OPSin jalkauttamisesta teknologian hyödyntämiseen. Kaikki prosessit ovat kattavasti tuettuina kuntien oppimisessa ja opetuksen hallinnossa.
Ammattilaisemme ja kumppaniverkostomme suosittelevat teknologiaa aina pedagogiikka edellä ja oppimisen ehdoilla, keskittyen oppilaiden tulevaisuudessa tarvitsemiin taitoihin.
Microsoftin O365-palvelut ja pilvihallinta
Office 365 tukee yhteisöllistä tekemistä, tiedon hallinnointia ja organisointia sekä säästää aikaa ja kustannuksia. Palveluun ja työkaluihin voi kirjautua millä tahansa laitteella, ja opettajat ja oppilaat ovat oikeutettuja saamaan Office-paketin maksutta kotikoneille, jopa 5 laitteeseen. Yksi kirjautuminen kaikkiin palveluihin säästää aikaa, kun ei tarvitse muistaa tunnuksia eri palveluihin.